245 Objavljeno 26 septembar 2021 Autor: Milan Stojić

''Micro mreža'' pokreće novu nedjeljnu rubriku pod nazivom ''Sa naše police'' u kojoj ćemo vam svakog vikenda preporučiti jedno štivo.

''Roman sam pisao u Finčliju, u predgrađu Londona 1946-47. Kada sam sa svojom ženom bio vrlo blizu samoubistva''. - Miloš Crnjanski

Pričom o sudbini ruskog emigranta i njegove žene u Londonu poslije Drugog svjetskog rata Crnjanski je uspostavio roman savremen onoliko koliko je aktuelno prinudno izmeštanje čovjeka iz postojanja u kojem je ukorjenjen.

Rjepnin i njegova supruga tumaraju gradom koji ih ne poznaje, pokušavaju da postoje u beznađu nepripadanja.

A već na počeku njihove priče, pod žrvnjem svijesti o tome šta znači ne biti niko, ukazuje se jezovit Rjepninov put ka izlazu iz očaja. Njegova neumitnost odrediće tok ovog epohalnog romana, opominjući modernog čovjeka na njegovu sopstvenu bezdomnost u komešanju savremenog doba.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković