Auto Janković
516 Objavljeno 30 jul 2020 Autor: Micro Mreza

U produkciji JU ''Kulturni centar'' Gradiška nastao je dokumentarni filma o stradanju djece Kozare u monstruoznom ustaškom logoru za djecu ''Sisak'' o kojem svjedoči Božo Vidačković, jedan od preživjelih logoraša, koji je preminuo 09. jula ove godine.

Golgota Bože Vidačkovića i druge kozaračke djece u logorima NDH neće biti zaboravljena.

Testing centar Gradiška