Auto Janković
771 Objavljeno 04 septembar 2020 Autor: Micro Mreza

U Krajišniku je održan sastanak na kom je osnovan Aktiv žena CKUD-a ''Lepa Radić'' Gradiška.

Aktiv će djelovati u okvirima CKUD-a i u skladu sa Statutom i drugim aktima CKUD-a. Na sastanku je osnovan Aktiv, imenovano predsjedništvo, usvojeni ciljevi i zadaci, plan i program rada te su potpisani sporazumi o saradnji sa drugim udruženjima žena.

Na prijedlog rekreativnih grupa i uprave, predsjednik CKUD-a je imenovao predsjedništvo Aktiva u sastavu: Darija Plotan predsjednica te Dragana Tadić i Dragana Stević zamjenice. Članice predsjedništva su se zahvalile na povjerenju i naglasile da će svoje kapacite usmjeriti na dobre međuljudske odnose i realizaciju projekata što će biti podloga za dobar rad i rezultate.

Aktiv će prvenstveno činiti članice rekreativnih grupa CKUD-a te majke djece iz dječijih grupa iz grada i Krajišnika. Naglašeno je da će u narednom periodu vrata Aktiva biti otvorena svim ženama sa područja našeg grada koje će se uključivati u aktivnosti u skladu sa svojim mogućnostima i afinitetima.

Osnovni zadaci Aktiva su podsticanje i organizovanje aktivnosti u cilju unapređenja statusa žena i afirmacije u društvu te pomaganje i podržavanje redovnog rada CKUD-a. Pored toga, Aktiv će se baviti očuvanjem tradicije, gastronomijom, humanitarnim radom, zdravljem žena i drugo. U planu je da se ostvari saradnja sa drugim aktivima, omasovljavanje članstva, odazivanje na gradske i druge manifestacije, ogranizacija radionica i predavanja te organizacija druženja.

Sastanku su prisustvovale i predstavnice Aktiva žena iz Kočićeva, Udruženje ''Žena i porodica'' iz Nove Topole i Udruženje ''Žena i porodica'' iz Gradiške. Ovim prilikom su potpisani sporazumi o saradnji sa Aktivom žena CKUD-a i time je ostvarena prva saradnja.

Željka Despotović, predsjednica Aktiva žena iz Kočićeva, naglasila je da je ovaj sporazum samo formalizacija već postojeće dobre saradnje između aktiva na čijem je čelu i ovog kulturno-umjetničkog društva. Radi se o sedam godina uspješne saradnje koja može biti primjer svim drugim udruženjima.

Radmila Đurđević, predsjednica Udruženja ''Žena i porodica'' iz Nove Topole, rekla je da, poznavajući članice predsjedništva i njihov dosadašnji angažman, nema nikakve sumnje da će ovo biti uspješan aktiv i da će postizati dobre rezultate.

Desanka Rađević, predsjednica Udruženja ''Žena i porodica'' iz Gradiška, izrazila je zadovoljstvo formiranjem ovog aktiva. Navela je da joj je posebno drago što će dio članica i rukovodstva Aktiva žena CKUD-a biti upravo žene koje su svoje iskustvo sticale u udruženju na čijem je čelu. Navela je da će Udruženje ''Žena i porodica'' pružiti punu podršku novoformiranom aktivu.

Predsjednik CKUD-a, Davor Simišić, istakao je da svako formiranje nove grupe i omasovljavanje članstva znači jačanje kapaciteta CKUD-a. To je posebno značajno u sadašnjim vremenima pandemije kada su i redovne aktivnosti redukovane. CKUD je ove godine relizovao koncert ''Ne dajte svetinje'', učestvovao u radu SAKUD-a RS i predložio predsjednika ove republičke organizacije, organizovao onlajn rad i druge aktivnosti u toku pandemije, aplicirao nekoliko značajnih projekata, izrađivana je nošnja te su obavljani redovni poslovi. U proceduri je još nekoliko aktivnosti koje će doprinijeti da i ova godina ipak bude uspješna za CKUD.

Sastanak je održani u društvenom domu u Krajišniku gdje je prisustvoalo 30 žena, uključujući gošće. Poštujući epidemiološke mjere, broj pozvanih žena je bio ograničen. Aktiv žena CKUD-a želi dobrodošlicu svim damama zainteresovanim da uzmu učešće u radu Aktiva. Iste se mogu javiti direktno ili putem društvenih mreža.

Centari civilnih inicijativa