559 Objavljeno 19 februar 2021 Autor: Slađana Vergić

Pojam privatnost danas možemo svrstati u fasciklu nepostojećeg. Život pod ''reflektorima'' društva normalizovana je pojava 21. vijeka. Granica javnog i privatnog postala je fiktivna, skoro dekorativna pojava koja postoji čisto da to možemo reći.

Brak, djeca i ostali ''problemi društva''

Intimna sfera odavno je ugrožen termin. Sve češće ljudi su primorani da pojašnjavaju i raščlanjuju najintimnije dijelove svoga života. Zašto? Pa, zaboga otkud nam pravo na odluku, otkud nam pravo na izbor? Postali smo robovi morbidne znatiželje koja je formulisana kao ''problem društva''.

Kako to bračni život čovjeka i žene utiče na društveno stanje? Nikako.

Kada ćeš da se ženiš? Pa vrijeme ti je.

Zrela si za udaje, nazire li se šta? Nemoj da ostaneš ''stara cura'', daleko bilo.

Pa već ste par godina u braku, šta čekate više sa tom djecom?

Čuj, kaže hoće da se ostvari u poslovnom svijetu..

Kada je naša budućnost postala svačija briga? Obratimo pažnju na prethodna pitanja, hajde da ih malo analiziramo. Bračno stanje individue, pa makar nam ona bila brat, sestra, kćer ili sin jedinac nije ono što nas oslikava i predstavlja. I ne, ne postoji „pravo vrijeme“ i ne, nigdje neće da se zakasni. Šta smo tačno dobili od brakova ''ma sad, krajnje vrijeme je''? Dobili smo propali projekat, bez ljubavi, poštovanja i uzajamnog povjerenja. Brak se sklapa po uslovima onih koji će da stoje ispred oltara i onih koji će da kroje svoj životni put. I ne, nije ''društveni problem''.

Potomstvo i odluka o istom je stvar INTIME. Kada nekome naguramo to pitanje na facu, mogli bi prethodno da se zapitamo o par stvari kada smo se već pozvali u nečiju privatnu sferu. Da li su osobe spremne za tu ulogu? Da li se osobe možda suočavaju sa zdravstvenim preprekama? Da li svoje prioritete drugačije slažu? Da, pravo određivanja prioriteta, strani pojmovi opet.

Prozor u intimu

Neizbježna kategorija novog doba jeste internet. Virtuelni svijet čuda koji nam nudi bezbroj mogućnosti, no da li su u ponudi samo mogućnosti ili...?

Često zaboravljamo kolika je moć ovog oružja kada je u pogrešnim rukama. Privatnost i internet kultura su zavađeni pojmovi. Nikako ne idu ruku pod ruku. Naši podaci prikupljeni i sortirani trajno su zabilježeni i sačuvani. Gubitak osjećaja za realnost česta je pojava i virtuelnom svijetu. Vrijeme brže bježi, informacije lakše kruže, a naš identitet prikriven iza nasmiješene slike profila veoma lako može da bude oduzet, ukraden.

Da li bismo na ulici potpunom strancu, prolazniku bez ikakvog povoda dali svoje lične podatke, infomacije?

Ne, pobogu pa to je ludost, opasno je.

Pametni telefoni i drugi markenting genijalci

Danas skoro da ne možemo pronaći osobu koja ne posjeduje ''pametni telefon''. Iz pukog hira i elitizma prerasli su u čistu potrebu. Da bismo mogli da funkcionišemo u skladu sa vremenom bezuslovno smo vezani za njih. No, da li znamo koliku moć ove ''igračke'' posjeduju?

Naime, skidanje aplikacija, dozvole koje one zahtijevaju od našeg mobilnog uređaja da li smo tačno svjesni za šta ih dajemo? Dozvola za pristup našim potrebama, željama, težnjama. Dozvola za ulazak u naš intimni prostor.

Da li ste možda primjetili koliko puta određeni proizvod ili marka proizvoda tik pri vašem pomenu magično iskoči kao reklama? Koliko puta ste kolegi, majci, bratu ili sestri u vašem ''privatnom'' razgovoru putem društvenih mreža pomenuli kako vam je potreban novi parfem, novi računar, lampa? Šta se dogodi nakon toga? Čudo, ponuda za širok asortiman lampi, najnoviji parfemi ili pak novi model računara. Ne, nije u pitanju nikakva magija, a ni čudo. U pitanju su naši podaci koji cure bez ikakvog nadzora i služe kao olakšica marketing stručnjacima, a za nas kao mamac.

Privatnost i druge ljudske težnje

Bonton i kultura još uvijek mogu da ožive. Jedan od početnih koraka za to bio bi poprilično jednostavan. Ne zabadajmo nos gdje mu nije mjesto, svijet bi bio puno ljepši za život. Dopustimo jedni drugima pravo na vlastite odluke i sopstveni put.

Svijest o ratu između privatnosti podataka, naše sigurnosti i tehnologije veoma je niska. Zastrašujuće malen broj upoznat je sa prijetnjama koje nam virtuelni svijet donosi. Spas leži u informisanju i edukovanju.

Zaštitimo svoju privatnost od upada nepoželjnih nosića i komercijalnih prstiju.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative FreedomNo photo description available.

Testing centar Gradiška