462 Objavljeno 14 mart 2021 Autor: Duško Mrkonjić

Kao posljedica padavina, koje su se desile u petak i jutru na subotu, kako u Gradišci tako i u dijelu Hrvatske i Slovenije, duž kako same rijeke Save, tako i na područjima rijeka koje se ulivaju u Savu, došlo je do porasta nivoa rijeke.

Naredih dana, očekuje se dalji porast vodostaja, prvo kao posljedica današnjih padavina, a potom u nastavku sedmice i zbog postepenog otapanja snijega, koji je danas pao na planinama Slovenije, Hrvatske i na našoj Kozari.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa