Na osnovu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, broj, od 16. marta 2020. godine, člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite Gradiška u oblasti zaštite i spasavanja i čl. 68. i čl. 88. Statuta Grada Gradiška, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije sa telefonske sjednice, održane 29.05.2020. godine, komandant štaba donosi Zaključak.

1496 Objavljeno 29 maj 2020 Autor: Micro Mreza