2160 Objavljeno 09 januar 2021 Autor: Micro mreža

Grad Gradiška 2020. godinu završio je netransparentnim trošenjem više od 87.000 KM bez PDV-a.

Pred sam kraj godine s preduzećima “Zoki”  S.P. i “Kozaraputevi” gradsko rukovodstvo sklapa dodatne ugovore kako bi završili ono što je ranije ugovoreno. Da bi ovim preduzećima dodijelili još novca iz gradske kase, odlučuju se za netransparentne “pregovaračke postupke bez obavještenja o nabavci”. Poreski obveznici ostaju bez informacija o tome šta dodatno plaćaju preduzećima s kojima vlast u Gradišci pregovara “iza zatvorenih vrata”.

Naime, preduzeće “Zoki” S.P. Zoran Vasić u septembru 2020. godine na tenderu je izabrano kao najpovoljniji ponuđač za “adaptaciju infrastrukturnih objekata u užoj gradskoj zoni”. Tada je njihova ponuda od 276.776,70 KM  prihvaćena kao napovoljnija. Na  kraju godine, istog dana (07.12.2020.) Grad Gradiška iza zatvorenih vrata ovom preduzeću dodjeljuje dva dodatna ugovora u ukupnoj vrijednosti od 68.359,90 KM

Što se tiče prvog ugovora ''Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji infrastrukturnih objakata u užoj gradskoj zoni'', čija je vrijednost 52.158,59 KM, rukovodstvo Grada Gradiška se poziva na odredbu Zakona o javnim nabavkama prema kojoj ugovor za ''dodatne radove'' ne prelazi 20% vrijednosti osnovnog ugovora. Možemo reći da je ''sve po zakonu'', ali ostaje sumnja jer je ovaj dodatni ugovor na granici od 20% osnovnog ugovora.

Još veću sumnju u malverzacije sa javnim novcem budi ugovor o ''Izvođenju novih radova na adaptaciji infrastrukturnih objekata u užoj gradskoj zoni'' . Radi se o istim radovima kao za prethodna dva ugovora, samo su ovi ''novi'' i njihova vrijednost je 16.207,31 KM javnih sredstava.

Očigledno je da su pomenuti ugovori mogli su biti objedinjeni, ali tada bi njihova ukupna vrijednost prešla prag od 20% koje je zakonodavac ostavio kao mogućnost da se pregovara bez prisustva javnosti.

Sam kraj godine (24.12.2020.) vlast u Gradišci iskoristila je i da “Kozaraputevima” dodijeli još 18.837,47 KM, a riječ je o “Izvođenju dodatnih radova na putu Jablanica-Sjeverovci”. Ovaj posao je već plaćen 112.950,50 KM kada su “Kozaraputeve” izabrali kao najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju ovog puta. Izvođaču je, barem prema obrazloženju uprave grada, zafalilo skoro 19.000 KM da posao dovedu do kraja. I u ovom slučaju grad Gradiška odlučuje se za netransparentan “pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci”.

Na kraju, treba istaći da nijedan od tri analizirana dodatna ugovora, ali ni osnovni ugovori nisu objavljeni u Planu javnih nabavki Grada Gradiška za 2020. godinu, a nisu javno dostupne ni eventualne izmjene, što govori o neplanskoj potrošnji javnog novca.

/Pratimotendere.ba/

Auto Janković