511 Objavljeno 06 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Nakon što su u prošloj godini morali po pravosnažnoj presudi da otkupe sopstvene akcije od malog akcionara – Kristal fonda, preduzeću ''Aerodromi Republike Srpske'' prijeti još jedna slična presuda, s obzirom na to da ih je po istom osnovu tužio i Polara invest fond.

''Aerodromi RS'' u prošloj godini su, na osnovu presude suda, Kristal fondu za 930.513 akcija platili 549.002 KM plus 321.162 KM kamata.

Osim Kristal fonda, ''Aerodrome'' je tužio i Polara invest fond, odnosno sadašnji otvoreni fond Adriatic Balanced. Ovaj fond za 398.865 akcija ili 3,93 odsto vlasništva u ''Aerodromima'' sudskim putem potražuje 215.000 KM.

Direktor ''Aerodroma RS'' Milan Račić za CAPITAL kaže da ova dva akcionara prije nekoliko godina nisu bila saglasna sa odlukom Skupštine akcionara da se preduzeće kreditno zaduži za izgradnju kargo objekta i nabavku opreme, kao i za još neke investicije, te je zato sve završilo na sudu.

''Prošle godine smo izvršili presudu koja je donesena i otkupili te akcije i Skupština akcionara će sada razmatrati odluku o prodaji tih akcija, dok je drugi spor još u toku'', rekao je Račić.

Inače, u skladu sa zakonom ''Aerodromi'' sopstvene akcije moraju ponuditi na prodaju u roku od godinu dana od dana sticanja.

/CAPITAL: M. Čigoja Ljubojević/

Auto Janković