Auto Janković
410 Objavljeno 10 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Dana, 11. juna 2021. godine /petak/ Gradsku upravu grada Gradiška posjetiće gradonačelnik Grada Trebinja Mirko Ćurić sa saradnicima i razgovarati sa gradonačelnikom Gradiške Zoranom Adžićem na temu razmjene iskustava i dobre prakse ova dva grada.

U 09.00 časova (sala za sjednice Gradonačelnika, broj 47) za medije biće upriličeno snimanje kadrova, dok su izjave planirane trideset minuta kasnije.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa