500 Objavljeno 27 jul 2021 Autor: Micro Mreza

Saga sa nabavkom goriva Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) nikako da završi, pa su tako i u ponovljenom postupku nabavke, nakon što je utvrđeno da su pogodovali ruskom ''Nestro Petrolu'', odlučili da izmijene tendersku dokumentaciju.

Jedan od uslova koji su, između ostalih, dodati je da potencijalni ponuđač mora izvršiti kontrolu kvaliteta goriva koje nudi u postupku i to u posljednja tri mjeseca koja prethode prijavi, a kojom se utvrđuje usklađenost kvaliteta ponuđenog goriva sa odlukom Savjeta ministara BiH o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

Podsjetimo, kako je CAPITAL ranije pisao prvi tender za nabavku goriva NSRS pao je nakon što je utvrđeno da su tražili da ponuđač ima benzinske stanice na lokacijama na kojima pumpe ima ''Nestro'', a na jednoj od njih, tačnije u Čajniču su i jedini, čime su svi ostali ponuđači diskvalifikovani.

Na ovakvu tendersku dokumentaciju žalili su se u firmi „Naftaco“, te je Kancelarija za razmatranje žalbi BIH ovaj tender poništila.

Skupština je nakon toga raspisala novu nabavku, sa novim lokacijama bez spornog Čajniča. No, i na svim traženim lokacijama benzinske pumpe jedino ima ''Nestro Petrol''. Ostali nisu zastupljeni u svim mjestima, ali iako je tenderom dozvoljeno podugovaranje to znači da bi nekoliko vlasnika benzinskih stanica moralo da se udruži da bi „pokrili“ sve opštine i gradove.

Važno je napomenuti da su po receptu Skupštine, kako je CAPITAL takođe objavio tendere za gorivo pokušali ''Nestro Petrolu'' namjestiti i Ministarstvo poljoprivrede RS i Inspektorat RS i to tako što su kao jednu od lokacija zahtijevali upravo Čajniče.

Na oba ova tendera su uložene žalbe, a nabavka Ministarstva poljoprivrede je, kao i ona skupštinska takođe poništena, te je raspisana nova, bez Čajniča.

/CAPITAL: Bojana Ninković/

Centari civilnih inicijativa