1843 Objavljeno 30 avgust 2021 Autor: Bojan Trgić

7. Redovna sjednica Skupštine grada Gradiška održana je u sali Gradske uprave, gdje se i do sada održavala, nakon godinu ipo dana. Odbornici su za nešto više od dva časa iscrpili svih 15 tačaka dnevnog reda, a stiče se utisak da je Skupština zakazana zbog ponovnog formiranja Gradske izborne komisije.

Upravo se oko Gradske izborne komisije povelo najviše rasprave, gdje je odbornik SDS-a Zoran Latinović ukazao na neregularnosti, kako prvog saziva tako i ovog sada, konstatujući da je zbog toga CIK poništio odluku u kojoj je na prethodnoj sjednici Skupštine izabran GIK. Sporan je bio kandidat ispred reda hrvatskog naroda Miodrag Drakulić, pa je umjesto njega izglasan Darko Lacković. Spekuliše se da je Drakulić blizak Ujedinjenoj Srpskoj, dok je Lacković blizak Socijalističkoj partiji.

Tako je izglasan novi sastav GIK-a, kojeg čine predsjednik Branislav Radinović, dok su članovi Borislav Radić, Jasminka Kalajdžić, Danijela Malinović i Darko Lacković.

Pored ove rasprave, dosta prašine se diglo oko informacije koju je iznijela odbornica SDS-a Milica Šukalo, kazavši da jedan od članova Upravnog odbora Doma zdravlja, dužan preko svoje firme, Domu zdravlja Gradiška 40 000KM, aludirajući na Slavka Dunjića. Tu informaciju je potvrdila direktorica Doma Zdravlja, Vesna Gluvić Čelić, nakon čega je riječ uzeo Slavko Dunjić. 

Dunjić je prisutnim odbornicima rekao da on nije direktor firme "SC Dunjić", o kojoj se govori kao dužniku, te je nakon konfrontacija napustio sjednicu.

Od ostalih aktivnosti Skupštine između ostalog usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana obrazovanja i zapošljavanja na području Gradiške za period 2019-2020. godina, te prijedlog istoimenog plana za period 20201-2023. godina.

Razmatran je i Izvještaj o radu Odjeljenja za inspekcije, te stanje u oblasti informativne djelatnosti grada Gradiška. Kada su u pitanju javne ustanove, razmatran je rad gradskih ustanova iz oblasti kulture i iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite. 

Na kraju je razmatrana i informacija o radu JU "Turistička organizacija grada Gradiška", te su razmatrane Odluke o pristupanju izradi dijela Regulacionog plana na području "Agroindrustrijske zone Nova Topola".


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković