3437 Objavljeno 19 novembar 2021 Autor: Bojan Trgić

Iako građani Gradiške nisu navikli da u Skupštini grada vide određene turbulencije, jer akutelna vlast predvođena SNSD-om ima komotnu većinu, 10. redovna sjednica zakazana za četvrtak 25.11. bi mogla biti jedna od burnijih, obzirom da će doći do određenih kadrovskih promjena.

Upravo su kadrovske promjene te oko kojih će se dići njaviše prašine, zbog promjena u preduzeću "Radio Gradiška", koje će od sada poslovati kao Radio-televizija Gradiška, a na mjesto direktora ove institucije će doći Rajko Romić. O ovoj promjeni smo već pisali prije nekoliko dana i ovu informaciju nam je potvrdio naš izvor.

Kada je u pitanju Rajko Romić, on je poznat stranački vojnik ali nema nikakvog iskustva kada su u pitanju mediji. Završio je politikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, te je u prethodnom periodu radio u Kulturnom centru Gradiška na mjestu samostalnog stručnog saradnika za realizaciju kulturnih manifestacija. Ranije se spekulisalo da je ovo mjesto trebalo pripasti DNS-u, nakon što su ostali bez direktorske pozicije u Kulturnom centru ali se DNS na kraju morao zadovoljiti uredničkom funkcijom u okviru RTV Gradiška.

Da sumiramo priču o RTV Gradiška i kada je u pitanju akutelna direktorica Aleksandra Stojanović, koja nikako nije bila za to da ostane bez ove funkcije, jer je u mandatu ali će i to biti riješeno kroz formiranje novog preduzeća Radio-televizija Gradiška. Ono što su naši izvori potvrdili jeste opcija koja je nuđena Stojanovićevoj, a to je direktorsko mjesto u Gradskom pozorištu Gradiška, što je ona odbila.

Pored Radio-televizije Gradiška još interesantnija je situacija u Domu zdravlja Gradiška, gdje se uz aktuelnu VD direktoricu Vesnu Gluvić Čelić spominje i ime aktuelnog potpredsjednika Skupštine grada Gradiška Siniše Adžića, kao potencijalnog direktora DZ Gradiška. 

Pored rješenja i imenovanja, opozicija će opet imati priliku da diskutuje po pitanju budžeta, rebalansa budžeta i novca koji će biti raspoređen od koncesija i šuma. Taj novac se najčešće utroši u rekonstukciju puteva, obzirom da prevoz šume uništava puteve, pa će biti zanimljivo čuti stav i opozicije po ovom pitanju.

Vrijedi spomenuti i činjenicu da je SNSD u Gradišci ostao bez jednog odbornika, obzirom na odluku vrha partije da Marka Šukala isključe iz svih struktura i organa stranke. Ukoliko Šukalo odluči vratiti mandat, SNSD bi ostao na 12 odbornika, o čemu je još rano govoriti.

Na kraju vam donosimo pregled svih tačaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati na 10. redovnoj sjednici Skupštine grada Gradiška.

1. Nacrt Programa rada Skupštine grada Gradiška za 2022. godinu.

2. Nacrt Rebalansa Budžeta grada Gradiška za 2021. godinu.

3. Nacrt Budžeta grada Gradiška za 2022. godinu.

4. Nacrt Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru grada Gradiška za 2022. godinu.

5. Nacrt Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade za 2022. godinu.

6. Nacrt Programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu naknada od poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini.

7. Nacrt Programa podrške poljoprivredi za 2022. godinu.

8. Nacrt Programa podrške ruralnom razvoju za 2022. godinu.

9. Nacrt Programa podrške preduzetništvu za 2022. godinu.

10. Nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu.

11. Nacrt Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2022. godinu.

12. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva
za 2022. godinu.

13. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za
2022. godinu.

14. Nacrt Programa socijalne zaštite za 2022. godinu.

15. Nacrt Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2022.
godinu.

16. Nacrt Programa finansiranja sporta na području grada Gradiška za 2022. godinu.

17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade u
2022. godini.

18. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana područja „Agroindustrijska zona Nova Topola“.

19. Prijedlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Servitium“ Gradiška.

20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizovanju i usklađivanju akata Javnog preduzeća Sportski centar „Servitium“ Gradiška.

- Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Sportski centar „Servitium“ Gradiška.

21. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa:

- Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u svojini Grada Gradiška JU „Centar za
socijalni rad“ Gradiška.

- Odluka o zabrani otuđivanja i stavljanja pod hipoteku.

- Odluka o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta Ranisović Draganu iz Rovina.

- Odluka o prodaji neokretnosti neposrednom pogodbom Veljić Žarku iz Gornjih Podgradaca.

22. Razrješenja i imenovanja:

- Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje izmjena dijela Regulacionog plana područja ''Agroindustrijska zona Nova Topola''.

- Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjene Regulacionog plana dijela centra Gradiške.

- Rješenje o razrješenju v.d. direktora JZU „Dom zdravlja“ Gradiška.

- Rješenje o imenovanju direktora JZU „Dom zdravlja“ Gradiška.

- Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU „Centar za socijalni rad“ Gradiška.

- Rješenje o imenovanju direktora JU „Centar za socijalni rad“ Gradiška.

- Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU „Turistička organizacija grada Gradiška“.

- Rješenje o imenovanju direktora JU „Turistička organizacija grada Gradiška“.

- Rješenje o razrješenju v.d. direktora „Razvojne agencije Gradiška - RAGA“.

- Rješenje o imenovanju direktora „Razvojne agencije Gradiška - RAGA“.

- Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU „Кulturni centar“ Gradiška.

- Rješenje o imenovanju direktora JU „Кulturni centar“ Gradiška.

- Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU „Zavičajni muzej“ Gradiška.

- Rješenje o imenovanju direktora JU „Zavičajni muzej“ Gradiška.

- Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora JU „Gradsko pozorište Gradiška“
Gradiška.

- Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU „Gradsko pozorište Gradiška“ Gradiška.

- Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora „Razvojne agencije Gradiška - RAGA“.

- Rješenje o imenovanju Upravnog odbora „Razvojne agencije Gradiška - RAGA“.

23. Odbornička pitanja


Pratite ''Micro mrežu'':
 Facebook, Logo, Social Network, Network   

Auto Janković