Krčma kod Ace
1267 Objavljeno 03 decembar 2017 Autor: Vidosav Đurđević

O stanju i dešavanju u „Partiji ujedinjenih prenzionera Republike Srpske“  iz koje je u posljednje vrijeme dolazilo vrlo malo inforemacija , razgovarali smo sa predsjednikom gospodinom Ilijom Vujičićem, s ciljem da medijsku promociju ove partije počenemo upravo intervjuom sa prvim čovjekom političke stranke koja ima najbrojniju populaciju u Republici.

Konstatovali smo da se „Udruženje penzionera RS“ da tako kažemo otuđilo od  PUP-a, u  poslednje vrijeme i da je izostajala saradnja  pa smo pitali radi li šta kako bi članovi Udruženja i političke partije penzionera imali isti cilj i svojim djelovanjem podigli nivo standarda koji je da kažemo na vrlo niskom nivou.

Na 5. Izbornoj konferenciji održanoj prije mjesec dana  u Kotor varošu jednoglasno ste izabrani za predsjednika PUP-a, dozvolite da vam čestitan i  kažite nam kakvo je stanje u partiji što se tiče članstva, i   infrastructure stranke, odnosno koliko opštinskih odbora imate ?

“Želim da naglasim da je 2017. godina bila izborna u PUP. Izabrano je novo rukovodstvo sa mandatom za naredne četiri godine. Uspjeli smo da organizujemo izbornu konferenciju u dosta teškim finansijskim uslovima, ali i pored tih problema uspjeli smo da na konferenciji okupimo oko 100 delegata iz svih krajeva Republike Srpske. Ono na šta sam posebno ponosan radi se o vrlo ozbiljnim i obrazovanim ljudima koji su zainteresovani da ova Partija dobije svoje mjesto na političkoj sceni Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Stanje koje sam zatekao u Partiji nije bilo dobro iz poznatog razloga zato što je prethodni predsjednik Partije napustio Koaliciju sa kojim je osvojil poslanički mandat, a poslije toga i podnio ostavku na sve funkcije u PUP-a. Partija u ovom trenutku ima preko 23 hiljade članova a imamo organizovano 38 gradskih i opštinskih odbora u svim krajevima naše Republike,  

Pred svima nama  stoji zadatak da svakodnevno radimo  na osnivanju novih opšinskih i gradskih odbora te da se radi na omasovljenju partije.Vjerujemo da ćemo do početka kampanje uduplati sadašnji broj članova jer je realno da „svaka ptica svome jatu leti“  .

Naredne 2018 godine su opošti izbori i šta se od izbora očekuje jeli stranka odpočela pripreme? 

“Novo rukovodstvo pristupilo je izradi Platforme u smislu pozicioniranja ove Partije na političkoj sceni RS sa posebnim akcentom na saradnju sa Udruženjem penzionera i Sindikaktom penzionera. Moram da naglasim da je Udruženje penzionera trenutno potpuno uzurpirano od nekoliko većih partija iz Republike Srpske. Naš osnovni cilj i zadatak je da u što kraćem roku ubijedimo penzionere da je PUP njihova partija, partija koja prvenstveno treba da se bori za njihove interese.Poznato je da je 2018. godina je izborna godina i mi smo već otpočeli razgovore sa političkim partijama registrovanim u RS. Namjera je razgovarati sa svima. Moja procena je da je na političkoj sceni Republike Srpske potrebno formirati Treći blok zato što je ogroman broj malih partija i ozbiljnih pojedinaca izvan politike  i upravo radimo na tome vjerujući da je to neophodno.Politička situacija i stanje u društvu je vrlo loše i neizvjesno i to stanje se pod hitno mora promijeniti, izbori su prilika za to. Da budem do kraja jasan, za nas bi bilo najbolje da podržimo kvalitetne kandidate za Predsjednika Republike i člana Predsjedništva pa da na izbore izađemo sa svojom listom u svim izbornim jedinicama. Naša namjera je da se u naredne četiri godine penzije povećavaju u iznosu od 10% godišnje. To može da se ostvari samo ako budemo imali svoj klub u Skupštini RS, a prostora za to ima u smanjenju javne potrošnje i finansijskoj disciplini i smanjenju sive ekonomije.Moram da kažem da naši penzioneri imaju najmanje penzije u okruženju a to bi trebalo da bude dovoljno da nam se pridruže u borbi za njeno povećanje i da glas daju PUP-u.”

Ima li konkretne saradnje sa nekom od penzionerskih stranaka  država iz okružnje jer je poznato da naprimjer u Republici Sloveniji pa i u Srbiji ova populacija ima svoje političke predstasvnike u parlamentima, pa čak imaju i zapaženu ulogu u politici tih država?

“Moram da naglasim da penzioneri predstavljaju najbrojniju populaciju u RS, a time i najbrojnije biračko tijelo što nas čini obaveznim da ih politički okupimo u Partiju ujedinjenih penzionera.Uspostavili smo saradnju sa PUPS-om Srbije i želimo da dostignemo njihovu ulogu u političkom životu u društvu. U Srbiji su partija i udruženje u vrlo bliskoj saradnji i to vode isti aktivisti.I Partija i Sindikat su u stalnom kontaktu sa drugim parijama penzionera iz okruženje i treba da iskoristimo njihova iskustva i da postanemo parlamentarna stranka jer to po veličini populacije penzionera svakako možemo.”

U Republici Srpskoj je osnovan Sindikat penzionera imate li saradnju sa njima jer je većina tih  vaših članova  i članstvo ovog sindikata? Mislite li da je potrebno da zajednički nastupate kako bi bili  jači partner u pregovorima sa  Vladom oko stanja u kojem se nalazi vaša populacija?

“Naš cilj je da svi predsjednici udruženja penzionera idu na listu PUP na naredim izborima. Naša namjera je da predsjednike Udruženja penzionera i Sindikata ubijedimo da nam je interes isti i da zajedno radimo na istom zadatku, a to je popraviti položaj i poziciji penzionera u RS i BiH. Na kraju, želim da naglasim da nema političke stabilnosti i napretka u ovom društvu dok penzioneri ne zauzmu svoje mjesto na političkoj sceni RS i BiH .Duboko smo ubijeđeni će PUP na narednim izborima u jesen 2018 postići daleko bolji rezultat jer naša populacija mora konačno statiuz nas  i glasati za svoju stranku koja se mora boriti da podigne standard naše populacije i njihov život učini dostojanstvenijim. Vjeujem da će mnogo naših penzionera  prepoznati da smo upravo mi oni kome treba dati svoj glas.Ovo predstojeće vrijeme do zvaničnog početka predizborne kampanje koristimo da zbijemo svoje redove, da osnažimo i da na izbore izađemo jaki sa realnim izgledima da postanemo značajan faktor na poliičkoj sceni Republike Srpske.”

Auto Janković