548 Objavljeno 12 maj 2020 Autor: Micro Mreza

Na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije, sa sjednice održane, 11.5.2020. godine, komandant štaba donosi Naredbu o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji grada Gradiška.

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te zaštite i spasavanja stanovništva:

1. Zabranjuje/u se do 25. maja 2020. godine:

- Sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu, Rad bazenima, ''wellnes'' i spa centrima, posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj

- Takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista

- Rad svadbenim salonima

- Svi skupovi privatnog karaktera na kojima se okuplja više od 50 osoba (organizovane proslave u šatorima i sl.)

2. Zabranjuje/u se do 18. maja 2020. godine:

- Rad dječijim igraonicama i aktivnosti sportskih organizacija i sportista kor obuhvtaju trenažni proces.

3. Ograničava se rad do 25. maja 2020. godine:

1) U vremenskom periodu do 21 časa:

- Trgovinama na veliko

- Trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom

- Subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača

- Ugostiteljskim objektima za ishranu i piće

- Subjektima kou vrše dostavu hranu ako su registrovani za obavljanje te delatnosti

- Fitnes—centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja)

- Privatnim stomatološkim ambulantama

- Subjektima uslužnih i zanatskih delatnosti čije obavljanje zahtijeva neposredan kontakt sa korisnicima ((frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tlela)

- Poljoprivrednim apotekama i apotekama

- Benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u korm je smješten prodajni i ugostiteljski objekat, a bez vremenskog ograničenja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina

- Priređivačima igara na sreću

2) od 07:00 do 15:00 časova:

- Tržnicama na veliko i tržnicama na malo (pijace)

3) Od 06:00 do 13:00 časova: Stočnim pijacama

4) Od 18.5. do 25.5.2020. godine, ograničava se rad u vremenskom periodu do 21 časa:

- Rad dječijim igraonicama i aktivnosti sportskih organizacija i sportista kor obuhvataju trenažni proces

4. Svi subjekti iz prethodnih tački ove naredbe dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu ''JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske'' za sprečavanje pojave i širenja COVlD-19 bolesti na radnom mjestu.

5. Zadužuje se Odjeljenje za inspekcije i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbijede poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

6. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. naredbe, svakodnevno će izvještavati Gradski štab za vanredne situacije.

7. Sve javne ustanove, službe i javna preduzeća, te preduzetnici i drugi subjekti dužni su da se strogo pridržavaju ove naredbe.

8. Naredba broj: 02-022-81/20, od 4.5.2020. godine se stavlja van snage.

9. Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u ''Službenom glasniku grada Gradiška''.