1545 Objavljeno 29 maj 2020 Autor: Micro Mreza

Na osnovu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, broj, od 16. marta 2020. godine, člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite Gradiška u oblasti zaštite i spasavanja i čl. 68. i čl. 88. Statuta Grada Gradiška, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije sa telefonske sjednice, održane 29.05.2020. godine, komandant štaba donosi Zaključak.

1. Konstatuje se da će Štab za vanredne situacije grada Gradiška, za vrijeme trajanja vanredne situacije, odnosno važenja mjera za reagovanje na porvu bolesti izazvane virusom korona, primjenjivati zaključke, naredbe i mjere Republičkog štaba za vanredne situacije i drugih nadležnih organa, kao i da su svi privredni subjekti, javna preduzeća, ustanove i drugi organi sa područja grada Gradiška, dužni primjenjivati i pridržavati istih.

2. Počev od 1.6.2020. godine, uspostavlja se javni prevoz na teritoriji grada Gradiška, po principu koji je važio prije proglašenja vanredne situacije u Republici Srpskoj, uz strogo poštovanje mjera i preporuka propisanih uputstvom JZU ''Institut za javno zdravstvo Republike Srpske''.

3. Svi korisnici usluga JPU ''Lepa Radić'' Gradiška oslobađaju se plaćanja naknade u iznosu 109 0/0 za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi za mjesec maj tekuće godine.

4. Konstatuje se da je Štab za vanredne situacije grada Gradiška, na sjednici održanoj dana 11.5.2020. godine, donio zakgьučak da se, u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”, organizuje rad JPU ''Lepa Radić'' Gradiška, počev od 13.5.2020. godine.

5. Konstatuje se da je rad JPU ''Lepa Radić'' Gradiška bio obustavljen zakgьučkom Štaba od 26.3.2020. godine, kojim je propisano da se objekti JPU ''Lepa Radić'' u Novoj Topoli (Leptirić) i u centru grada (Pčelice) zatvaraju, a ostaje otvoren objekat u naselju Senjak (Cipelići) kao dežurni.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.