Krčma kod Ace
1063 Objavljeno 22 jun 2020 Autor: Vidosav Đurđević

U Banjaluci je danas održan jedan od nekoliko radnih dogovora predsjedništva Gradskog odbora Saveza penzionera i potomaka u okviru priprema sjednice gradskog odbora na kojoj bi bile donesene važne odluke vezane za učešće na lokalnim izborima zakazanim za 15.novembar ove godine. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Saveza dr Dragutin Ilić.

Da podsjetimo, one koji prvi put posjećiju naš sajt, da je Savez penzionera i potomaka (SPiP), Republike Srpske osnovan 26.oktobra prošle godine,kao nova politička organizacija, koja nije ideološka nego interesno- građanska, s ciljem da oko jedinstvenog programa okupi tri generacije, uvezane zajedničkim interesom. Taj interes će prepoznati svaki razuman građanin bio on penzioner, njegova djeca ili punoljetni unuci. Taj interes je: živjeti život dostojan čovjeku u 21 vijeku, a to znači imati ekonomsku, socijalnu i pravnu sigurnost,razvijati solidarnost kao osnovu humanog društva, širiti toleranciju i uvažavanje umjesto svađa i sukoba, biti slobodan i odgovoran. To smo saželi u tri principa oko kojih želimo okupiti sve one koji misle dobro sebi, svojoj djeci i unucima, bez obzira koje su nacije, kojoj političkoj opciji ili religiji pripadaju i kojeg su nivoa obrazovanja.

Ti principi su:

1. Zakon mora da važi za sve jednako i da se jednako primjenjuje,
2. Najsposobnije na najodgovornija mjesta i
3. Sa narodnim novcem i imovinom mora da se upravlja domaćinski, odgovorno i javno (transparentno).

Na sve to je prisutne potsjetio i predsjednik Saveza, koga je predsjedavajući g. Radenko Malešević zamolio da napravi uvod za današnji sastanak. Malešević je pri tom prisutne upoznao sa realizacijom prethodno dogovorenih zadataka, ističući da su restriktivne mjere uvedene zbog pandemije Кovid19 , onemogućile Gradsku organizaciju da počne sa ispunjenjem svojih zacrtannih ciljeva, i da zato sada moramo intenzivnije krenuti u realizaciju ciljeva koji su definisani našim političkim programom.

„Naše ambicije su da se Savez izbori za najugroženiji dio stanovništva a to je 267.745 penzionezra koliko ih je za maj 2020.bilo na evidenciji, ali i njihove potomke, jer ih je veliki broj nezaposleno i bez primanja, zbog čega odlaze vani. To moramo zaustaviti jer uz odgovorno vršenje vlasti, koristeći prirodne resurse s kojima raspolažemo svi oni mogu da rade ovdje i žive pristojno od svog rada i, da bome, obezbijede i nama penziju.Vidite da penzioneri čine jednu četvrtinu stanovnika Republike Srpske i ako tome dodamo samo još po jednog člana porodice, to je ogromna snaga, rekao je predsjednik gradskog odbora

Banjaluke Radenko Malešević. On je takođe informisao prisutne da predsjednik Saveza i nekoliko aktivista nisu mirovali, nego su poštujući mjere vlasti oko izolacije, uspjeli obezbijediti tehničke uslove da sad možemo nastaviti tamo gđe smo početkom marta stali: prostorije Saveza su opremljene telefonom, informatičkom opremom, kreirana je internet stranica, urađeni pečati, memorandum, odštampane pristupnice, zastave, obilježene prostorije našim znakom i nazivom. Takođe održavani su svakodnevni kontakti sa našim aktivistima i članovima organa širom republike.

U toku rasprave naglašena je spremnost aktivista i članova Gradskog odbora Banja Luka da se uporno bore za očuvanje dostojanstva penzionera i njihovih potomaka koristeći dugogodišnje iskustvo svojih članova među kojima ima vrlo stručnih ljudi iz svih oblasti društvenog života.

Na sjedici je, takođe naglašeno da je potrebno da Republiku u bolju budućnost povedu najsposobniji kadrovi, a da je ovaj Savez penzionera kroz svoje potomke iznjedrio takav kadar i da će na listama biti najviše mladih i sposobrih kadrova koji su spremni da se izbore da ostanu svoji na svome.
Na kraju je predsjednik Saveza dr Ilić, zatražio od prisutnih da se organizuju da prikupe potpise za prijavu za izlazak na izbore i da isto to rade naše kolege u još 15 gradova i opština u kojima ćemo izaći na izbore.

Još jednom je podvukao da postojeći izborni zakon ne garantuje fer i poštene izbore i da je očekivao da dvije najjače opozicione partije SDS i PDP pozovu sve političke subjekte, udruženja građana i nevladine organizacije da svi stanu u jedan stroj, kako bi parirali vladajućoj koaliciji s čijim radom nismo zadovoljni. Zatražio je njihovo mišljenje o tome da li da se ovim partijama obrati dopisom u ime Saveza i iznese naše stavove i prijedloge, odnosno zatraži zajednički sastanak.

Imamo jasnu viziju i ljude spremne da ponude program šta je potrebno konkretno da se uradi da bi svi živjeli bolje. Radni sastanak je okončan konkretnim zaduženjima prisutnih.

Auto Janković