Krčma kod Ace
547 Objavljeno 23 jul 2020 Autor: Vidosav Đurđević

Inicijativa organizacije koja sebe naziva zvučnim imenom „Stvaraoci Republike Srpske“, da se od strane nadležnih organa vlasti Republike Srpske, usvoji „Izjava o potrebi rješavanja materijalnog statusa njihovih članova“, koja bi u aktuelnoj teškoj i neizvjesnoj ekonomskoj situaciji, trebala da nas košta petnaestak miliona maraka, dovoljno govori o moralnom liku tih kvazi patriota.

Mnogi od njih su u toku rata, koristeći položaj, stekli nezakonito ogromno bogastvo u ime patriotizma. Prave patriote su, pored onih koji su dali svoje živote i hiljade boraca, danas većina penzioneri, koji jedva preživljavaju.

Od kad je svijeta i vijeka odgovorna i organizovana društva su svoje zaslužne članove nagrađivala pisanim priznanjima i dodjeljivanjem ordena, što je učinjeno i prema koji članovima pomenute organizacije.

Zato, Incijativu osuđujemo i u ime naših potomaka, koje neodgovorna i nesposobna vlaststalno zadužuje, tražimo da se takva inicijativa odbaci, a od nezavisnih novinara da istraže kakav je materijalni staus „stvaralaca“ u odnosu na sve nas koji smo se iskreno borili za stvaranje Republike Srpske, koja će biti majka svim svojim građanima, a ne ovo što danas imamo.

Predjsednik Saveza: Dragutin Ilić

Auto Janković