Savez opština i gradova Republike Srpske pokrenulo je inicijativu da svi isporučioci komunalnih i ostalih vrsta usluga koje se stanovništvu i privrednim subjektima u Srpskoj isporučuju na mjesečnom nivou, ne obračunavaju zateznu kamatu za mjesečne račune, počev od februara pa do mjeseca u kom će se okončati proglašenje vanredne situacije u Republici Srpskoj.

259 Objavljeno 24 mart 2020 Autor: Micro Mreza

Pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ne prati i odgovarajući pad cijena goriva na tržištu Bosne i Hercegovine. Naime, dok je na svjetskom tržištu cijena sirove nafte iznosila 70,73 dolara po barelu na dan 06.01.2020. godine, a nakon nedavnog istorijskog pada trenutno se zaustavila na iznosu od 30,63 dolara po barelu u BIH se takvo kretanje cijena nije odrazilo na cijenu naftnih derivata. Dakle, od početka godine cijena nafte na svjetskom tržištu je pala za 56,69%.

260 Objavljeno 23 mart 2020 Autor: Bojan Trgić