354 Objavljeno 23 mart 2021 Autor: Marijana Vukmirica

“Zabadanje nosa” u tuđe živote, mnogima je omiljena sportska disciplina, najdraža vrsta razonode, a pojedinima čak i smisao života.

Ovo je jedna izrazito kompleksna društvena pojava, sa mnogo dubljim komplikacijama nego što se to čini na prvi pogled. Pažljivo pročitajte idući pasus.

“Niko ne smije da bude izložen proizvoljnom miješanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled. Svako ima pravo na zakonsku zaštitu protiv ovakvog miješanja ili napada.”

Pasus iznad predstavlja član 12. Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka usvojene 1948. godine.

Opširniji tekst pročitajte na sajtu Priče sa granice.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina ResilienceInitiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa