Auto Janković
622 Objavljeno 13 april 2021 Autor: Micro Mreza

JU ''Tehnička škola'' Gradiška se radom svog nastavnog kadra i rezultatima učenika ali i projektima kojih je sve više istakla kao škola za koju se jagme najbolji đaci u Gradišci.

U periodu kada obrazovanje doživljava ozbiljan pad na našim prostorima i kada su kriterijumi za ocjenjivanje sve niži, u Tehničkoj školi Gradiška nemaju tih problema, jer njihovi đaci žele da rade i napreduju. Rad s takvom djecom je pravo zadovoljstvo, nagašavaju u Tehničkoj školi ali je trebalo dosta vremena i truda za ovakve uspjehe.

Opširniji tekst pročitajte na Priče sa granice.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa