Krčma kod Ace
2027 Objavljeno 24 oktobar 2017 Autor: Vidosav Đurđević

Ovo je pravo vrijeme da naše voćare opomenemo da je sada vrijeme za jesenje prskanje voćnjaka. Za ovaj posao upotrebljavaju se preparati na bazi bakra u najvećim preporučenim dozama, jer u ovom periodu ne mogu biti fitotoksični.

U jesen, nakon završene berbe, počinje priprema za narednu vegetaciju. Radovi u voćnjaku počinju sa održavanjem higijene. To obuhvata: sakupljanje opalog lišća, mumificiranih plodova iz krošnje i sa zemlje ispod voćke, uklanjanje starih, polomljenih grana. Sve ove biljne dijelove treba iznijeti iz voćnjaka i spaliti. Njihovim uništavanjem smanjuje se populacija patogena. Poželjno je da se metalnom četkom ili posebnim strugačima, sa debla i ramenih grana ostruže kora. Zajedno sa starom korom skidaju se mahovina, lišajevi, kao i gnijezda gusenica koje su na stablu našle zimsko sklonište. Jesenje prskanje voćaka i vinograda je obavezna mjera zaštite.

„Plavim prskanjem“ se suzbijaju uzročnici mnogih bolesti. Suzbija se rogač šljive, monilioze koštičavih voćki (kajsije, breskve, šljive, trešnje i višnje), bakteriozne plamenjače jabuke i kruške, šupljikavost lišća i krastavost plodova kajsije i drugih koštičavih voćki, kovrdžavost lišća breskve, eskorioze vinove loze... Prouzrokovači navedenih bolesti prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak-ranama, trulim organcima i drugim skrivenim mjestima.

Jabuka - kruška

Ovo prskanje doprinosi uspješnijem suzbijanju prouzrokovača čađave krastavosti kruške,  koju izaziva gljiva Venturia pirina. Osim u opalom lišću, ona prezimljava i na granama kruške, a primjena bakarnih preparata u jesen može smanjiti brojnost organa za prezimljavanje, odnosno potencijal za proljećne infekcije. Prskanje takođe smanjuje tzv. infektivni potencijal bakterije Pseudomonas syringae, koja prozrokuje palež cvasti i nekrozu grana kruške.  Preparati na bazi bakra smanjuju brojnost epifitne populacije bakterije koja se nalazi na površini  listova i s jeseni prelazi u cvjetne i lisne pupoljke u kojima može prezimiti. Tim tretmanom se od infekcije mogu zaštiti i lisni ožiljci  koji  predstavljaju „ulazna vrata“ za  neke fitopatogene organizme. Ova mjera doprinosi sprečavanju infekcije od parazitnih gljiva rodova  NectriaPhomopsis, Botryosphaeria, koje tokom jeseni mogu zaraziti stabla jabuke i kruške.        

Koštičave voćke

Uspješna zaštita ove grupe voćaka od fitopatogenih gljiva i bakterija ne može se zamisliti bez upotrebe  preparata na bazi bakra u jesen. Sastavni dio suzbijanja gljive Taphrina deformans, prouzrokovača kovrdžavosti listova breskve,  podrazumeva tretiranje bakarnim prepratima u jesen,  tokom opadanja listova.  Stabla breskve, trešnje, višnje, šljive i kajsije potrebno je "okupati", radi sprečavanja širenja bolesti šupljikavosti listova koju prouzrokuju gljive Wilsonomices (Clasterosporium) carpophilum i Stigmina carpophila.   

Spomenute koštičave voćke veoma su osjetljive na fitopatogene bakterije jer one ostvaruju infekciju preko lisnih ožiljaka i tako se održavaju tokom perioda mirovanja. U jesen bakterije su prisutne na površini listova i plavim prskanjem sprečava se infekcija lisnih ožiljaka i smanjuje broj bakterija na površini listova.  Ovo tretiranje se preporučuje kao obavezni dio integralnog koncepta suzbijanja  bakterija Pseudomnas syringae i Xanthomonas pruni,koje se ubrajaju u ekonomski štetne patogene (parazite) koštičavih voćaka.

 

 

Auto Janković