Auto Janković
257 Objavljeno 20 maj 2021 Autor: Srna

Republički zavod za statistiku od sutra do 12. juna prvi put će sprovesti anketu "Godišnje istraživanje o zasijanim površinama na kraju proljećne sjetve i procjena prinosa ranih kultura", kojom će biti obuhvaćeno oko 3.700 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srpske.

Anketiranje će biti obavljeno na slučajno odabranom uzorku, telefonskim putem, uz pomoć angažovanih ovlaštenih anketara Zavoda.

Ovom statističkom aktivnošću će, prema definicijama propisanim važećim EU regulativama, metodološkim uputstvima i preporukama Evrostata, biti prikupljeni podaci o površini korištenog poljoprivrednog zemljišta, ostvarenoj sjetvi i očekivanim prinosima ranih kultura.

Republički zavod za statistiku je ujedno pozvao sva poljoprivredna gazdinstva koja su izabrana uzorkom da prihvate saradnju i daju odgovore ovlaštenim anketarima Zavoda i tako doprinesu uspjehu ove ankete.

Anketa ''Godišnje istraživanje o zasijanim površinama na kraju proljećne sjetve i procjena prinosa ranih kultura'' ubuduće će predstavljati redovno statističko istraživanje na uzorku, koje će se sprovoditi u godišnjoj dinamici.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa