Auto Janković
1422 Objavljeno 04 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske, na čijem je čelu Predrag Sladojević, pod subvencije za razvoj poljoprivrede i sela knjižila je i podsticaje isplaćene onima koji se uopšte ne bave poljoprivredom.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je skrenula pažnju Agenciji za agrarna plaćanja navodeći da su pod subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela knjižili i rashode za podsticaje koje su davali subjektima koji se uopšte ne bave poljoprivrednom djelatnošću.

Osim toga, pod pomenute subvencije su knjižili i rashode za podsticaje koji su odobravani korisnicima iz javnog sektora, koji nisu javna preduzeća.

„Prema Pravilniku o budžetskim klasifikacijama subvencije podrazumijevaju davanja u oblasti poljoprivrede gdje primaoci subvencija mogu biti isključivo korisnici koji su proizvođači roba i usluga, kao i javna preduzeća u oblasti poljoprivrede i privatni proizvođači u oblasti poljoprivrede“, pojašnjeno je u revizorskom izvještaju.

Revizor je preporučio Agenciji da povede računa na odnos između vrste i obima, kao i načina obračuna prava na podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela, te napomenuo da se radi samo o skretanju pažnje, a ne o izražvanju mišljenja s rezervom.

Revizori su uočili da u pojedinim slučajevima nije priložena odgovarajuća dokumentacija prema Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Agencija je lani na raspolaganju imala budžet od 76,1 milion maraka, od čega se oko milion maraka odnosi na plate, a 75 miliona maraka za subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela.

/CAPITAL: Bojana Ninković/

Centari civilnih inicijativa