Auto Janković
406 Objavljeno 11 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Redovna-izvještajna skupština Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Područnog fudbalskog saveza Gradiška održana je 04. juna ove godine u maloj sali Kulturnog centra.

Dnevni red se sastojao od nekoliko tačaka, a između ostalih prisutni su razmatrali izvještaj o radu Upravnog odbora i finansijski izvještaj za 2020. godinu, izvještaj nadzornog odbora, plan i program rada Upravnog odbora za 2021. godinu, te prihode i rashode za 2021. i ostalu problematiku u udruženju na gradskim i opštinskim nivoima.

Skupštini je prisustvovalo 17 od 19 članova i svi članovi Upravnog odbora, te generalni sekretar Zoran Vujat.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa