Čudna godina, kažem. Suviše čudna, čak i za moj ukus, dodajem. Pa Bože, šta nas sve nije snašlo, nastavljam. Korona, pa izolacija, pa zatvaranja granica, pa otkazi, pa prirodne i druge nepogode, manipulacije, laži, nemiri, revolucije i nekako u svemu tome... titula prvaka Engleske za tebe?

156 Objavljeno 20 septembar 2020 Autor: Micro Mreza