1321 Objavljeno 31 avgust 2019 Autor: Micro Mreza

Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević istakao je da inicijativa za održavanje vanredne sjednice FS RS na kojoj bi se raspravljalo o njegovom razrješenju, nije statutarna.

Čak 43 delegata Skupštine, najvišeg tijela FS RS, zatražilo je održavanje vanredne sjednice ovog tijela, uz dnevni red koji se sastoji samo od jedne tačke - razriješenje dužnosti aktuelnog predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske Mileta Kovačevića!

STATUT FSRS

Vanredna Skupština

Član 26

  • Vanrednu Skupštinu može sazvati Izvršni Odbor, odnosno tri asocijacije članice (tri Područna fudbalska saveza) ili na pismeni zahtjev 1/3 delegata članova Skupštine.

Zahtjev mora sadržavati teme za dnevni red, kao i kratko obrazloženje. On se mora uputiti Generalnom Sekretaru FS RS.

  • Ako se pravnovaljano zatraži sazivanje vanredne Skupštine, ona se mora održati najviše u roku od 1 mjeseca. Poziv za Skupštinu i njen dnevni red Generalni sekretar FS RS mora dostaviti u pismenom obliku članovima FS RS i članovima Skupštine u roku od 10 dana.
  • Кada se vanredna Skupština sazove na inicijativu Izvršnog odbora, on mora sastaviti dnevni red.
  • Dnevni red vanredne Skupštine ne može se mijenjati.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE FSRS

Član 7. Vanrednu sjednicu Skupštine FS RS može sazvati Izvršni odbor FS RS kada ocijeni da je to potrebno ili na pismeni zahtjev od 3 (tri) asocijacije članice, ili na pismeni zahtjev 1/3 delegata članova Skupštine.

 "Moje stanovište o tom zahtjevu još ne znam jer nisam vidio o čemu se tu radi. U aprilu smo održali redovnu Skupštinu saveza i 46 delegata je tada prihvatilo naš izvještaj. Nakon dva mjeseca se nešto promijenilo, iako mi nismo vukli nikakve poteze u tom periodu", rekao je Kovačević za naš portal.

Prvom čovjeku Saveza takođe nije "najjasnije" u čemu se ustvari radi...

"Ne znam da li je u pitanju neko nezadovoljstvo ili neka druga priča. Vi istraživački novinari treba da vidite o čemu se tu radi. Sve što je u skladu sa Statutom Fudbalskog saveza Republike Srpske, a koji je pravljen na standardima FIFA i UEFA, biće provedeno, a ono što nije, to neće imati nikakve posljedice".

Prema njegovim riječima, na portalu FS RS jasno piše šta je moguće prema Statutu FS RS, a šta nije i ponovio da je Statut napravljen od strane FIFA i UEFA.

"Čak i da imaju 55 potpisa nije prema Statutu FS RS. Uđite na portal pa pročitajte. To nije statutarno. Ja sam mnogo puta protekih godina rekao da po isteku mandata završavam priču koja se zove fudbal Republike Srpske. I želim da na ovaj način vratim standarde. Da se u okvire Statuta vrate svi fudbalski radnici Republike Srpske jer će takvim ponašanjem srušiti Savez, a ne Milu Kovačevića. Ja svakako odlazim u istoriju. Moramo da naučimo da se ponašamo u skladu sa propisima koje su ovdje postavile FIFA i UEFA".

Kovačević nije želio da spekuliše šta je razlog za žurbu i zbog čega čim prije žele da mu "vide leđa" na funkciji prvog čovjeka FS RS.

"Nemojte mene da pitate kome se žuri. Meni se ne žuri nigdje. Sve što je statutarno biće prihvaćeno i realizovano, a pitajte neke druge zbog čega žure. Zato pogledajte u Statut i provjerite", podvukao je predsjednik FS RS.

/mondo.ba/

Centari civilnih inicijativa