361 Objavljeno 09 septembar 2021 Autor: Micro Mreza

U subotu, 11. septembra 2021. godine u Gradskoj kuglani Gradiška održaće se ''V međunarodni IPA kuglaški turnir – ''Gradiška 2021'', čiji je organizator Međunarodna policijska asocijacija.

Početak ove manifestacije predviđen je za 11.00 časova, a izjave za medije predviđene su odmah nakon svečanog obraćanja.

Kontakt osobe:

• Srđan Tubić, predsjednik IPA Banjaluka, 066/240-283

• Duško Ivetić, Grad Gradiška, 065/965-819


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković