Na osnovu člana 19. Statuta PFS Gradiška, Upravni odbor je na osmoj sjednici , održanoj 01.07.2021. godine , razmatrajući prijedlog Kalendara takmičenja Područne fudbalske lige Gradiška za takmičarsku sezonu 2021/2022. godina (jesenji dio) donio sledeću ODLUKU o kalendaru takmičenja Područne fudbalske lige Gradiška za takmičarsku sezonu 2021/2022.godina (jesenji dio).

649 Objavljeno 05 jul 2021 Autor: Micro Mreza