1641 Objavljeno 25 januar 2021 Autor: Micro mreža

Na osnovu Odluke o stipendiranju studenata na području grada Gradiška i sprovedenog konkursa, Odjeljenje za društvene djelatnosti Gradske uprave Gradiška objavilo je Кonačnu rang listu odobrenih stipendija za akademsku 2020/2021. godinu, po kojoj je pravo na stipendiju ostvarilo 166 studenata.

Po osnovu uspjeha pravo na stipendiju ostavrila su 102 studenta sa prosjekom ocjena 8 i više, 44 studenta ostavrila su pravo na stipendiju po osnovu socijalnog statusa, a stipendije su odobrene i za 14 studenata nosioca ''Vukove diplome'' i 6 studenata bez jednog ili oba roditelja.

Konačnu rang listu odobrenih stipendija možete pogledati ovdje.


Pratite ''Micro mrežu'' na društvenim mrežama:
YouTube Logo | The most famous brands and company logos in the world Facebook, Logo, Social Network, Network  What is the history of Instagram's logo? - Quora Twitter logo history | Creative FreedomNo photo description available.

Auto Janković