275 Objavljeno 10 februar 2021 Autor: Micro mreža

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju Grada Gradiška za akademsku 20120/2021. godinu potpisali su danas Ugovore o stipendiranju sa gradonačelnikom Zoranom Adžićem.

Tim povodom, gradonačelnik Adžić je naveo da je uslove konkursa ove godine ispunio pravo na stipendiju ostvarilo 166 studenata i da je u budžetu Grada za stipendiranje i druge vidove pomoći studentima predviđeno 240 000 КM.

Po osnovu uspjeha pravo na stipendiju ostavrila su 102 studenta sa prosjekom ocjena 8 i više, 44 studenta ostavrila su pravo na stipendiju po osnovu socijalnog statusa, a stipendije su odobrene i za 14 studenata nosioca „Vukove diplome“ i 6 studenata bez jednog ili oba roditelja, djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i studenata sa invaliditetom.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative FreedomNo photo description available.

Testing centar Gradiška