473 Objavljeno 07 oktobar 2021 Autor: Srna

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske obavještava studente, korisnike porodične penzije, da potvrdu o redovnom školovanju dostave najkasnije do 22. oktobra.

Korisnici porodične penzije-studenti, dobi od 19 do 26 godina kojih je 1.798 korisnika, potvrdu o redovnom školovanju treba da dostave u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO.

Blagovremenim dostavljanjem školske potvrde omogućava se da se isplata porodične penzije u školskoj 2021/2022. godini vrši redovno i bez prekida.

Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u navedenom roku, predstavljaće da se dijete - korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju i isplata penzije se obustavlja.

Fond PIO, u okviru zakonskog postupanja, za dostavljene školske potvrde zadržava pravo da kod  fakulteta, kao izdavaoca, izvrši provjeru ispravnosti tog dokumenta.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković