1525 Objavljeno 11 novembar 2021 Autor: Bojan Trgić

Tehnička škola Gradiška s razlogom nosi epitet jedne od najboljih škola u BiH. Tome u prilog ide i činjenica da je direktor ove škole Vlado Tomić, u pravom smislu čovjek od akcije, koji je prepoznao veliki potencijal kod međunarodnih donatora.

Našavši mehanizam da taj potencijal iskoristi i donese dobro čitavom osoblju škole ali i ono što je najbitnije svojim učenicima, Tomić je i od inostranih partnera, prije svih USAID-a prepoznat kao ozbiljan partner, a evo kako on gleda na savremeno obrazovanje.

„Godinama čujemo da nemamo transfer znanja i da edukacija onih koji dolaze iz škola nije dovoljna pa su izazovi sa kojima se danas suočavaju privrednici u BiH kvalitet radne snage i njena dostupnost.
Ono što očekuje svijetsku, a i našu ekonomiju, je da će neke industrije nestajati, a neke nove nastajati. Stoga će edukacija radne snage iz dana u dan sve više dobijati na važnosti. Kao direktor Tehničke škole u Gradišci svjestan sam značaja usklađenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta i potrebama poslodavaca.
 
Nastojao sam da poboljšam i osavremenim nastavni proces u našoj školi uvođenjem novih zanimanja traženih na tržištu rada poput tehničara cnc tehnologe za obradu drveta i metala. Radeći na tome pokrenuli smo i inicijativu za uvođenje dva nova zanimanja u obrazovni sistem Republike Srpske: Tehničar za robotiku i CNC operater. Uz sve to nastojali smo da edukujemo nastavni kadar i nabavimo odgovarajuća učila i mašine kako bi našim đacima obezbjedili što kvalitetniju nastavu.
 
Naša škola organizuje certifikovane obuke u trajanju od šest mjeseci i sastoji se od teoretske i praktične nastave, i u skladu je sa nastavnim planom i programom propisanim od strane Zavoda za obrazovanje odraslih RS. Uz podršku USAID-a nabavili smo softver za edukaciju učenika te alate i repromaterijale koje smo koristili u besplatnoj obuci za 30 polaznika. Neki od njih su već pronašli posao a neki su fazi pregovora i probnog rada sa kompanijama koje se bave preradom metala i drveta.
 
Moja poruka mladima je: Posvetite se svom obrazovanju! Trudite se da tokom školovanja dobijete što više kompetencija i znanja da budete što konkurentniji na tržištu rada! Nastojte da ta vaša znanja iskoristite radeći za domaće i ino tržište, za domaće i strane kompanije ali ovdje kod nas!“
 
Sve navedeno vidljivo je i u praksi, gdje se maturanti osnovnih škola otimaju za mjesto više u Tehničkoj školi Gradiška, a primjena dualnog obrazovanja i dobra sardnja sa preduzećima u okruženju garantuje većini učenika posao. Što je i osnovni smisao njihovog obrazovanja.

Pratite ''Micro mrežu'':
 Facebook, Logo, Social Network, Network   

Auto Janković