290 Objavljeno 09 jun 2022 Autor: Micro Mreza

Mladi Evropski Ambasadori (Young European Ambassadors) ili YEAs čine mrežu mladih aktivista sa cijelog Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija), koji dolaze iz različitih sredina, ali svi dijele zajedničku viziju – živjeti omladinski aktivizam kojeg smatraju najmoćnijom snagom za postizanje društvenih promjena.

Jedan od njih je i Marko Lončar iz Teslića, osnivač Omladinskog kluba Teslić i student master studija Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

"Mladi evropski ambasador ili ambasadorka je mlada, komunikativna osoba koja u okviru ove mreže ima priliku da učestvuje projektima i događajima vezanima za EU integracije, zaštitu životne sredine, ljudska prava, umjetnost i kulturu, kao i nove tehnologije. " - kaže Lončar i naglašava da je broj ambasadora je 120, po 20 njih iz svake od šest država Zapadnog Balkana.

Cilj mreže je širenje vrijednosti na kojima počiva Evropska unija i podizanje svjesti o saradnji EU sa svojim partnerima sa Zapadnog Balkana, kao i predstavljanje opipljivih rezultata ove saradnje. Mreža mladih ambasadora također želi da pruži doprinos dijalogu o različitim temama, kao i podršku jačanju građanskog aktivizma i kroz zajednički rad za bolju budućnost.

"Kao članovi ove mreže, YEAs imaju priliku da nauče kako postati uticajna mlada osoba u svojoj sredini, kako online tako i offline. Također, imaju mogućnost da kao ambasadori učestvuju u mnogim konferencijama i kulturnim događajima, studijskim putovanjima po Zapadnom Balkanu i Europskoj Uniji, ali i da učestvuju na različitim obukama u okviru kojih mogu da veoma lako dobiju alate koji će im pomoći u njihovom daljnjem razvoju." objašnjava Marko benefite ove mreže i dodaje.

"YEAs učestvuju u različitim tipovima aktivnosti od kojih su mnoge organizovane upravo od strane nas samih. Prvenstveno, tu možemo izdvojiti saradnju sa lokalnim organizacijama koje rade na nekim od polja kao što su umjetnost i kultura, omladinski aktivizam, izgradnja mira, zaštita životne sredine, zaštita ljudskih prava itd. Pored toga, naši ambasadori učestvuju u velikom broju lokalnih, regionalnih i kontinentalnih konferencija, seminara, edukacija, koje im pomažu kako bi se dodatno razvili i svoja znanja i vještine prenosili na svoje vršnjake. Takođe, veoma velika komponenta našeg rada se svodi i na online aktivizam, u kojem redovno radimo i na organizaciji podcasta, online evenata, te promotivnih kampanja kako bi ukazali na određene potrebe u društvu."

Trenutno je otvoren poziv za nove članove mreže. Poziv je otvoren do 30. juna ove godine, a svaka mlada osoba između 18 i 29 godina koja je željna novih prilika i iskustava i koja želi da se prijavi, informacije o tome može pronaći na: https://webalkans.eu/en/yea/become-a-yea/

Lončar je objasnio i gdje se mogući pronaći sve neophodne informacije.

"Sve informacije o mreži mogu se pronaći na web-portalu webalkans.eu, na FB @WeBalkans, Instagramu@webalkans_eu, a pored toga na web-portalu možete pronaći i informacije o svim našim članovima koje veoma lako možete kontaktirati putem društvenih mreža?

Pored toga, kako bi pomogli potencijalnim ambasadorima i ambasadorkama da se prijave, organizovaće se i YEA Open Days ili Dani otvorenih vrata širom regiona, gdje će YEAs podijeliti sve relevantne informacije i pomoći im u procesu prijave.

YEA Open Days će biti organizovani u dva grada u Bosni i Hercegovini – u Banjoj Luci 15. juna u prostorijama Smart Office-a od 11 do 17 sati, te u Sarajevu 9. juna u prostorijama Homework Hub-a od 11 do 17 sati.

Svakako, ambasadori će također organizovati online sesijuYEA Open Day u okviru koje mladi mogu slobodno da se pridruže i pitaju sve što ih zanima. Online sesija će biti organizovana 21. juna od 18 sati preko platforme Zoom, a sve informacije o ovim događajima također se mogu pronaći na stranici webalkans.eu. Ukupno 60 ljudi mladih postaće ambasadori tačnije, 10 njih iz svake od šest država Zapadnog Balkana." - zaključio mladi evropski ambasador Marko Lončar.

Mreža Mladih Evropskih Ambasadora je projekat koji je kreiran od strane Evropske Komisije, a osnovan je 2020. kao dio Regionalnog komunikacijskog programa EU za zapadni Balkan.

Auto Janković