1128 Objavljeno 26 februar 2021 Autor: Duško Mrkonjić

Da li ste primjetili da je prethodnih dana sunce sijalo slabijim intenzitetom i da li znate razlog?

Postoje dva razloga.

Prvi je, transport čestica Saharskog pijeska, sa tla sjeverne Afrike preko Mediterana preko našeg pondeblja, kad centralnim dijelovima Evrope.

Pak, druga posljedica slabijeg sijanja sunčevog zračenja je erupcije Etne, koja danima izbacuje pepeo, tačnije sumpordioksid, te se čestice pepela transportovale ka većem dijelu Evrope.

Slično se desilo i prije par godina kada je došlo do erupcije vulkana na Islandu, te tada na mnogim evropskim aerodromima avioni opšte nisu ni letejeli.

U tom periodu je takođe bilo smanjeno sunčevo sijanje na čitavoj sjevernoj hemisferi.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Testing centar Gradiška