2058 Objavljeno 11 oktobar 2021 Autor: Duško Mrkonjić

Uslijed obilnih padavina prethodne sedmice i početkom ove koje su se desile na našem podneblju došlo je do naglog porasta rijeka i potoka, a samim tim i rijeke Save.

U prethodnih nekoliko dana vodostaj Save u našem gradu porastao je za skoro 3 metara, uz tendenciju daljnjeg rasta sve do utorka večeri, kada se očekuje stagnacija, a od sredine srijede i blagi pad vodostaja.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa