158 Objavljeno 31 oktobar 2021 Autor: Micro Mreza

Zimsko računanje vremena počelo je protekle noći u 3.00 časa vraćanjem kazaljke na časovnicima za jedan sat unazad, odnosno na 2.00 časa, u skladu sa Zakonom o računanju vremena.

Ljetnje računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u martu, a završava se posljednjeg vikenda u oktobru.

Zimsko računanje vremena završava se 31. marta 2022. godine.


Pratite ''Micro mrežu'':
 Facebook, Logo, Social Network, Network   

Auto Janković