317 Objavljeno 05 avgust 2022 Autor: Micro mreža

Da li biste radije bili bogati u siromašnoj zemlji ili siromašni u bogatoj? Izmjeriti koliko je zemlja bogata nije tako lako (ne radi se samo o BDP-u).

Da li biste radije bili bogati u siromašnoj zemlji ili siromašni u bogatoj? Izmjeriti koliko je zemlja bogata nije tako lako (ne radi se samo o BDP-u).

Mjerenje koliko ste bogati u velikoj mjeri zavisi od toga kako su bogate i siromašne zemlje definisane, piše magazin Global Finance.

Po toj listi, najbogatije zemlje svijeta su Luksemburg, Singapur, Irska i Katar. Najsiromašnije su Sirija, Avganistan, Liban i Ukrajina.

Posmatrajući region, Hrvatska je na 53. mjestu, Crna Gora na 69, Srbija na 72 , Albanija na 92.

"Ako jednostavno uzmemo u obzir bruto domaći proizvod jedne države - zbir svih dobara i usluga koje je država proizvela tokom jedne godine - onda bismo morali zaključiti da su najbogatije nacije upravo one sa najvećim BDP: Sjedinjene Države, Kina, Japan i Njemačka. Ali kako bi se ekonomije, na primjer, Singapura ili Luksemburga ikada mogle mjeriti sa ekonomijom takvih moćnih struktura kada su one samo male tačke na mapi svijeta", piše Global Finance.

Još jedan problem sa BDP-om je, kako piše "Global Finance", što on ne mjeri raspodjelu bogatstva.

"Zato tačnije predstavljanje uslova života ljudi počinje dijeljenjem nacionalnog BDP-a shodno broju ljudi koji tamo žive: BDP po glavi stanovnika i njegova stopa rasta govore nam mnogo više o društvenom bogatstvu koje je potencijalno dostupno svakoj osobi i da li se ovo bogatstvo povećava ili smanjuje tokom vremena", navedeno je u tekstu.


Pratite ''Micro mrežu'':
    

Auto Janković