Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nailaze na brojne poteškoće, a jedna od njih je i diskriminacija u oblasti zapošljavanja. Kako bi pomogla da ta kategorija ljudi dobije bolji položaj na tržištu rada, Evropska unija kroz projekte i grant sredstva podstiče zapošljavanje lica sa invaliditetom.

85 Objavljeno 28 jul 2021 Autor: Micro Mreza