Moj stav

Razvoj kao vitalni interes

FROENSIS ZA POLITIČKU KLASU.

Poznato je da naši političari čitaju samo knjige koje su sami napisali ili koje su o njima napisali drugi. Oni se ne hvataju ozbiljne literature, koja bi im mogla biti koristan vodič u obavljanju javnih poslova upravljanja državnom zajednicom.

Putnik kroz život (I dio)

Pričaju mi ljudi da se sve dešava s razlogom... Da se nekad u životu moramo naviknuti na gubitke.Da ne zadržavamo osobe koje žele da nas napuste,da ih pustimo koliko god nam bilo teško...Koliko god nam se duša parala,srce cijepalo.Kakvo je to čudo od života?